DỊCH VỤ  »  TRÍCH LỤC, SAO Y, CẤP LẠI
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG SINH, GIẤY RA VIỆN, CHỨNG NHẬN PHẪU THUẬT

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG SINH, GIẤY RA VIỆN, CHỨNG NHẬN PHẪU THUẬT

Quý bệnh nhân khi có nhu cầu cấp lại các giấy tờ đã được cấp tại Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau như Giấy chứng sinh, Giấy ra viện, GIấy chứng nhận phẫu thuật xin vui lòng xem qua quy trình cấp lại các giấy tờ trên trong ảnh sau:

Để thuận lợi cho quá trình cấp lại các giấy tờ quý bệnh nhân có thể tải các mẫu đơn đề nghị cấp lại và các đơn đề nghị xác nhận thông tin (trong trường hợp có sửa chữa thông tin đã khai trong giấy tờ trước) tại đây (bấm vào tên loại giấy tờ).

1. Cấp lại giấy chứng sinh: 

* Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh file words

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh file pdf

+ Đơn xác nhận thay đổi thông tin (họ tên, năm sinh, địa chỉ) để cấp lại giấy chứng sinh (file words)

+ Đơn xác nhận thay đổi thông tin (họ tên, năm sinh, địa chỉ) để cấp lại giấy chứng sinh (file pdf)

2. Cấp lại giấy ra viện

* Đơn đề nghị cấp lại giấy ra viện (file words)

* Đơn đề nghị cấp lại giấy ra viện (file pdf)

3. Cấp lại chứng nhận phẫu thuật

* Đơn đề nghị cấp lại chứng nhận phẫu thuật (file words)

* Đơn đề nghị cấp lại chứng nhận phẫu thuật (file pdf)

Quý bệnh nhân có thể điền trước và ký xác nhận tại địa phương (nếu cần thiết).

Nếu cần thêm chi tiết xin vui lòng gọi số điện thoại Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau: 0290 3 567 585 trong giờ hành chánh.

Tác giả: Bs Nhân Lê
Theo Phòng KHTH